Wie zijn wij?

We richten ons in de trainingen op een serie aspecten. Om informatie van en over een kind of jongere te krijgen is kennis van de ontwikkelingspsychologie nodig. Je moet weten wat je kunt verwachten van een kind of jongere op een bepaalde leeftijd. Is het bijvoorbeeld normaal dat een kind van anderhalf nog niet kan lopen, een kind van drie nog niet zelf met een lepel kan eten of een kind van achttien niet geïnteresseerd is in seksualiteit? Ook kennis van de opvoeding en van de culturele context waarin die opvoeding plaatsvindt is belangrijk. Traditionele Turkse en Marokkaanse ouders verwachten bijvoorbeeld iets anders van hun kinderen, maar ook van hun hulpverleners dan Nederlandse ouders.

Naast kennis zijn vaardigheden belangrijk. Om vast te stellen of je je zorgen moet maken over de baby van bijvoorbeeld verslaafde ouders, zul je via observatie moeten nagaan of er bij de baby sprake is van een ontwikkelingsachterstand. In de trainingen die wij nu al meer dan twintig jaar geven, komen alle bovengenoemde aspecten aan de orde. We richten ons dus zowel op kennis als op vaardigheden. Wij kunnen trainingen verzorgen variërend van een dagdeel tot een aantal dagen. Die trainingen worden voor u op maat gemaakt en het cursusmateriaal kan worden aangepast aan uw werkterrein.

Verder kunnen wij u uiteraard ook adviseren over zaken betreffende kinderen en jongeren.

 

Trainers en adviseurs

Vaste trainers:

 • dr. Ben Baarda; klinisch psycholoog, methodoloog en statisticus.


  Ben Baards Ben Baarda is begonnen als klinisch psycholoog aan de Utrechtse Universiteit in de afdeling en praktijk van prof. Langeveld. Daar heeft hij jarenlang lesgegeven over diagnostiek bij kinderen en ouders en over communicatie met kinderen en ouders. Praktisch was hij op dit terrein werkzaam in het ambulatorium van de Universiteit Utrecht. Hij heeft een aantal tests en diagnostische systemen ontwikkeld zoals de UKKI, de FRT en de RED. Ook heeft hij op dit terrein gepubliceerd, onder andere samen met prof. Hoksbergen over adoptie en met anderen over agressie. Verder is Ben Baarda opgeleid tot gezins- en relatietherapeut. Naast zijn klinische werk geeft hij les in de statistiek en de methodenleer bij de Sociale Faculteit en het University College van de Universiteit Utrecht. Op dit terrein heeft hij samen met Martijn de Goede een reeks succesvolle studieboeken geschreven; onder andere het 'Basisboek Methoden en Technieken'. In 1990 heeft hij samen met Karel J. Mulderij KIDpartners opgericht. Met als doel trainingen en adviezen te geven over: het omgaan met kinderen en jongeren, het verkrijgen van informatie over en van kinderen en jongeren. In dit kader geeft Ben Baarda trainingen aan onder andere marktonderzoekers, medewerkers van Bureaus Jeugdzorg, raadsmaatschappelijk werkers, gezinsvoogden en pleegzorgbegeleiders en adviseert hij onder meer het Korps Landelijk Politie Dienst bij het doen van onderzoek in zake het horen van kinderen en verstandelijk gehandicapten bij seksueel misbruik.

 

 • dr. Karel J. Mulderij; pedagoog, woonsocioloog en methodoloog.


  Karel MulderijKarel J. Mulderij heeft na een onderwijzersopleiding theoretische pedagogiek en stadsstudies gestudeerd. Verbonden aan de Universiteit Utrecht heeft hij statistiek, kwalitatieve methodologie en leefwereldanalyse gedoceerd. Hij is gespecialiseerd in het onderzoeken, beschrijven en analyseren van de kinderlijke belevingswereld. Samen met Hans Bleeker heeft hij hierover veelvuldig gepubliceerd, onder andere: "Pedagogiek op je knieën", aspecten van kwalitatief pedagogisch onderzoek (proefschrift), "Kinderen wonen ook", suggesties ter verbetering van een kindvergeten woonomgeving en "Wat heb jij aan je benen?" De leefwereld van het lichamelijk gehandicapte kind. Hij verzorgde in binnen- en buitenland ( City University New York en University of Michigan Ann Arbor) lezingen en collegereeksen over het verzamelen en verwerken van informatie bij kinderen.

  In 1990 heeft Karel J. Mulderij samen met Ben Baarda KIDpartners opgericht. Met als doel trainingen en adviezen te geven over het omgaan met en het verkrijgen van informatie over kinderen/jongeren. In dat kader geeft hij trainingen aan raadsonderzoekers van de Raden voor de Kinderbescherming, medewerkers van de Bureaus Jeugdzorg en Voorzieningen voor Pleegzorg, AMK's, consultatiebureau-artsen, Kinderrechters,jeugdadvocaten en Officieren van Justitie (samen met Prof. Ido Weijers)en gz-psychologen (o.a. via GITP/PAO). Ook verzorgt hij gastcolleges voor verplegingswetenschappers, (para)medici werkzaam in de revalidatie en ontwerpers in opleiding. Daarnaast is hij parttime werkzaam voor de Hogeschool Utrecht in de Master Pedagogiek. Sinds 2014 geeft hij geaccrediteerde trainingen voor de Jeugdzorg Academie.

  Karel J. Mulderij is als wetenschappelijk adviseur verbonden aan de Dr. W.M.Phelps-Stichting voor Spastici: www.phelps-stichting.nl


Mail ons desgewenst op   


Wij werken onder andere samen met de volgende gastdocenten:

 • Zenda Franssen, gz-psycholoog, website www.tot-en-met-z.com
 • Meghna Kumar, trainingsacteur 
 • Maarten Spaander, kinder- en jeugdpsychiater
 • Ido Weijers, hoogleraar jeugdbescherming

 

Voor wie werken wij?

Vanaf het begin van haar bestaan verzorgde KID trainingen bij de Raden voor de Kinderbescherming. Ruim 600 maat­schappelijk werkers/raadsonderzoekers zijn in tien-tot vijftiendaagse trainingen geschoold in het observeren van en communiceren met kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 18 jaar en in thema’s als echtscheidingsproblematiek, misbruik, mishandeling, psychopathologie, criminaliteit en (theoretische) ontwikkelingspsychologie. Ook was KID betrokken bij de invoering van het nieuwe model Basis Raadsonderzoek ( BARO) bij strafzaken.

In 2011 verzorgde KID twee nieuwe trainingen voor de Inspectie Jeugdzorg: een gesprekstraining en een training ‘beeldvorming over kinderen’. Ook werd een driedaagse training verzorgd voor kinder- en gezinscoaches bij het Leger des Heils in de regio Groningen (met als opdrachtgever GITP/PAO). Voor het derde jaar waren er trainingen voor Kinderrechters en Officieren van Justitie samen met Prof Ido Weijers, als opdrachtgever fungeerde de Juridische Faculteit van de Universiteit Utrecht. Voor het vijfde jaar werden gz-psychologen getraind in samenwerking met GITP/PAO die deze trainingen accrediteerde. Eind 2011 mochten we ook de Hogeschool Utrecht tot onze opdrachtgever gaan rekenen.
Vanaf 2014 verzorgt Kidpartners trainingen Creatief Communiceren met Kinderen voor Jeugdzorg Academie. In de zomer van 2016 b.v. voor Veilig Thuis Dortdrecht.

In het (recente) verleden zijn er trainingen verzorgd voor Yorneo in Drenthe, voor o.a. gezinsvoogden bij de Stichting Jeugd en Gezin Friesland en pleegzorgbegeleiders bij de Stichtingen Pleegzorg in Zeeland, Utrecht en Drenthe. Verder waren er trainingen voor Bureau Jeugdzorg in Utrecht, voor AMK’s, voor de Hogeschool Amsterdam en via TNO voor consultatiebureau-artsen.