Trainingen algemeen

Onze trainingen worden meestal op maat gegeven voor medewerkers van jeugdhulpverlenings- en jeugdbeschermingsinstellingen. De trainingsduur kan variëren van een halve dag tot een reeks van acht cursusdagen. Wij kunnen voor u een op maat gemaakte training verzorgen over de onderwerpen zoals hier op onze website.

Nieuw zijn de workshops van één dag die u individueel kunt volgen, maar die wij ook instellingsgewijs kunnen verzorgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  

 

Workshops

1. Tekenen als communicatiemiddel met kinderen ( zie agenda)

Loading...


Tekenen is een zeer effectief communicatiemiddel en wordt door kinderen ook op die manier gebruikt. Als volwassenen schamen wij ons nog wel eens om tekeningen te maken. Toch is het ook voor volwassenen onderling, maar zeker in het contact met kinderen een bruikbaar middel om in contact te komen met elkaar. Een zelfportret als introductie zal een kind bijvoorbeeld meer aanspreken dan een abstract verhaal over wie u bent en wat u doet. Als u niet goed kunt tekenen is dat een voordeel! Het kind zal denken ‘Oh maar dat kan ik veel beter’ en geen rem voelen om zelf te gaan tekenen. In deze workshop willen wij u een aantal basale tekenvaardigheden leren en u vooral ook leren hoe u die in kunt zetten in ‘gesprekken’ met kinderen.

 

Programma:

In de ochtend leert u hoe u op eenvoudige manieren mensfiguren tekent. Daarbij zal aandacht zijn voor:

 • verhoudingen in menstekeningen,

 • eenvoudige mensfiguren,

 • elementen als ogen, mond, haar, handen en voeten,

 • het tekenen van emoties.

In de middag gaat u deze technieken toepassen in communicatieoefeningen. Wij leren u bijvoorbeeld om via tekeningen te achterhalen hoe een kind zijn gezin beleeft. Of hoe een adolescent die liever niets zegt, kunt stimuleren te praten door middel van een tekening.

 

Docenten:

- Greetje Sieders, beeldend kunstenaar en docent creatieve technieken. Heeft onder meer het boek ‘Creatief communiceren met kinderen’ van Ben Baarda geïllustreerd.

- Ben Baarda, psycholoog die al meer dan twintig jaar trainingen op het gebied van communicatie met kinderen en jongeren verzorgt. Hij heeft onder meer tests als de FRT (Family Relation Test) ontwikkeld en is auteur van het boek ‘Creatief communiceren met kinderen’ (Noordhoff Uitgevers, zomer 2012).

 

Deze eendaagse workshop kan zowel ‘individueel’ (mits voldoende deelnemers) gevolgd worden, , als ook op maat gegeven worden voor uw organisatie. De kosten bedragen 250€ per persoon. Al het benodigde materiaal, zoals potloden, voorbeelden en tekenpapier zijn inclusief. Evenals koffie/thee en een lunch. Minimaal aantal deelnemers acht, maximaal twaalf. De workshop wordt een aantal malen per jaar gegeven. U kunt zich aanmelden via  

2. Creatief communiceren met kinderen ( zie agenda)

Kinderen zijn het niet gewend om geplande gesprekken te voeren met volwassenen. Zij zullen zich vaak onwennig voelen bij dit soort gesprekken, waarbij een (onbekende) volwassene tegenover je zit en van alles van je wil weten. Vaak hebben kinderen ook niet zelf om dit soort gesprekken gevraagd, bijvoorbeeld in het geval van ouders die na een echtscheiding het niet eens kunnen worden over een omgangsregeling. Het is daarom belangrijk om het gesprek voor kinderen zo min mogelijk op een gepland interview te doen lijken. Een mooi voorbeeld hoe je dit kunt bereiken zijn de gesprekken van televisiebanketbakker Abel met kinderen die zich nog wel eens in problematische leefsituaties bevinden. Al taarten bakkend, voert hij met de kinderen een gesprek, dat veel relevante informatie oplevert, zonder dat de kinderen het gevoel hebben dat ze in een moeilijk interview zitten. U zult zeggen ja maar taarten bakken …, dat gaat mij wat te ver. In deze workshop willen wij u allerlei alternatieven aanreiken, die gesprekken met kinderen verlevendigen. De gebruikte voorbeelden komen uit het boek ‘Creatief communiceren met kinderen’ dat u als onderdeel van de workshop ook ontvangt.

Programma:

In de ochtend

 • U leert zichzelf voorstellen aan de hand van een tekening en ook hoe u tekenen in kunt zetten als communicatiemiddel met het kind.

 • Van oudsher speelt fantasie in de vorm van projectie een belangrijke rol in de psychologische diagnostiek. Fantasie kan in gesprekken met kinderen ook op een hedendaagse manier worden ingezet, bijvoorbeeld met behulp van smiley’s . Op welke smiley lijk jij het meest? En op welke smiley lijk jij helemaal niet.

In de middag

 • Ook spelletjes lenen zich erg goed om op een ontspannen manier met een kind in gesprek te raken. Dat kunnen bestaande spelletjes zijn als ‘Wie is het?’ en ‘Galgje’, maar ook spelen die u met het kind zelf maakt, zoals een op maat gemaakt gezinsspel.

 • Uiteraard speelt taal een belangrijke rol in de communicatie met kinderen. Maar ook taal kunt u creatief en verrassend inzetten. Wij leren u bijvoorbeeld het taalcontrastenspel, om informatie van kinderen of jongeren te krijgen. Als u moet kiezen tussen een tulp of een roos, wat kiest u dan? Ook andere taalspelletjes als het verhalen maken met taalkaarten komen aan bod.

 • Het is belangrijk dat kinderen wat te doen hebben tijdens een gesprek, zoals het taartenbakken bij Abel. Er zijn tal van activiteiten die u kunt inzetten. Wij leren bijvoorbeeld om een happertje te maken en dat te gebruiken in het gesprek met het kind, maar ook hoe u het gezin van het kind met koffiebekertjes kunt maken.

 

Docenten:

 • Ben Baarda, psycholoog die al meer dan twintig jaar trainingen op het gebied van communicatie met kinderen en jongeren verzorgt. Hij heeft onder meer tests als de FRT (Family Relation Test) ontwikkeld en is auteur van het boek ‘Creatief communiceren met kinderen’.

 • Karel J. Mulderij, pedagoog. Traint al twintig jaar samen met Ben Baarda . Is mede- auteur van het boek ‘Pedagogiek op je knieën’ en ‘Rustig chillen zonder dat de politie je op de hielen zit’

Deze eendaagse workshop kan zowel ‘individueel’ (mits voldoende deelnemers) gevolgd worden, als ook op maat gegeven worden voor uw organisatie. Workshop wordt aantal malen per jaar gegeven. De kosten bedragen 250€. Al het benodigde materiaal, zoals potloden, voorbeelden en tekenpapier zijn inclusief. Evenals koffie/thee en een lunch. Tevens ontvangt u het boek ‘Creatief communiceren met kinderen’. Minimaal aantal deelnemers acht, maximaal twaalf.

U kunt zich aanmelden via  

 

3. Analyse eigen gespreksvaardigheden ( zie agenda)

In gesprekken met jongeren bent u zelf het belangrijkste instrument. Het is daarom goed om u bewust te zijn van uw eigen kracht, maar uiteraard ook van uw eigen valkuilen. Het is belangrijk dat u uzelf kent en ook weet op welke punten u nog beter kunt worden. Dat is het doel van deze workshop. Wij beloven u geen gouden communicatietrucs, maar helpen u door middel van oefeningen inzicht te krijgen in uw eigen communicatiekwalitieiten. Aan het eind van de workshop heeft u een overzicht van uw gespreksvaardighedenkracht, maar ook van de punten waarop die nog sterker kan worden.

Programma:

In de ochtend:

 • Hoe introduceert u zichzelf? Daarbij komen onderwerpen aan bod als:

 • Wat laat u van uzelf zien

 • In hoeverre komt uw taalgebruik overeen met dat van de cliënt?

 • Hoe concreet/abstract bent u?

 • Doorvragen; welke doorvraagtechnieken gebruikt u en hoe kunt u die uitbreiden?

 • Valkuilen; bijvoorbeeld het gebruik van suggestieve en waaromvragen.

 

In de middag:

 • Luistervaardigheden als hummen, samenvatten, terugkoppelen, reflecteren en hardopdenken.

 • Strijd en confrontaties; Gaat u die uit de weg door ze bijvoorbeeld te negeren of gaat u de confrontaties aan en welke technieken gebruikt u daarbij?

 • Gebruik van alternatieve communicatietechnieken als naar betrekkingsniveau gaan, metacommunicatie, paradoxale boodschappen, rolwisseling en depersonaliseren.

 • Non verbale communicatie; wat straalt u uit?

 

Docenten:

 • Ben Baarda, psycholooog die al meer dan twintig jaar trainingen op het gebied van communicatie met kinderen en jongeren verzorgt. Hij heeft onder meer tests als de FRT ontwikkeld en is auteur van het boek ‘Creatief communiceren met kinderen’.

 • Karel J. Mulderij, pedagoog. Traint al twintig jaar samen met Ben Baarda . Is mede-auteur van het boek ‘Pedagogiek op je knieën’ en ‘Rustig chillen zonder dat de politie je op de hielen zit’

 

Deze eendaagse workshop kan zowel ‘individueel’ (mits voldoende deelnemers) gevolgd worden, als ook op maat gegeven worden voor uw organisatie. Workshop wordt aantal malen per jaar gegeven. De kosten bedragen 250€. Al het benodigde materiaal is inclusief. Evenals koffie/thee en een lunch. Tevens ontvangt u het boek ‘Creatief communiceren met kinderen’. Minimaal aantal deelnemers acht, maximaal twaalf.

U kunt zich aanmelden via